ورود
کاربران گرامی، برای ورود به نرم افزار شورای گفتگو کلیک نمائید.

در صورتی که قبلاً ثبت نام نکرده اید، روی دکمه زیر کلیک نمائید.
نظرسنجیآمار بازدید
امروز :2
دیروز : 6
ماه : 99
سال جاری : 2020
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 3
کل : 2399
آمار کلی موانع
تعداد ثبت شده: 7
در دست بررسی: 7
مصوب : 0
رد شده : 0
اجرا شده : 0
خبر - گزارش و مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/11/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . چهارشنبه 7 شهريور 1397
خبر - مصوبات بانکی جلسات 36 و 37 شورای گفتگوی استان آذربایجان شرقی
ابلاغ مصوبات جلسات سی و ششم ( مورخ 96/10/7 ) و سی و هفتم ( مورخ 96/10/30 ) شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی مرتبط با مسائل و معضلات بانکی دوشنبه 30 بهمن 1396
خبر - مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/10/30 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. يکشنبه 1 بهمن 1396
خبر - گزارش و مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/10/30 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید . شنبه 30 دي 1396
خبر - مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/10/7 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. پنجشنه 7 دي 1396
خبر - گزارش و مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/10/7 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید. پنجشنه 7 دي 1396
خبر - گزارش و مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در روز شنبه ، مورخ 96/9/18 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید. شنبه 18 آذر 1396
خبر - مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 29/7/96 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. شنبه 18 آذر 1396
خبر - گزارش و مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 29/7/96 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . شنبه 29 مهر 1396
خبر - مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 29/7/96 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. شنبه 29 مهر 1396
خبر - مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/06/30 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به تصویب رسید. پنجشنه 30 شهريور 1396
خبر - گزارش و مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/06/30 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز تشکیل گردید . پنجشنه 30 شهريور 1396
خبر - گزارش و مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در روز شنبه مورخ 96/5/2 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید . دوشنبه 2 مرداد 1396
خبر - مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در روز شنبه مورخ 96/5/2 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. دوشنبه 2 مرداد 1396
 
12