ورود
کاربران گرامی، برای ورود به نرم افزار شورای گفتگو کلیک نمائید.

در صورتی که قبلاً ثبت نام نکرده اید، روی دکمه زیر کلیک نمائید.
نظرسنجیآمار بازدید
امروز :3
دیروز : 1
ماه : 242
سال جاری : 1648
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 3
کل : 7117
آمار کلی موانع
تعداد ثبت شده: 7
در دست بررسی: 7
مصوب : 0
رد شده : 0
اجرا شده : 0
خبر - مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/10/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. يکشنبه 29 دي 1398
خبر - گزارش پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 98/10/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . شنبه 28 دي 1398
خبر - مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/09/16 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. يکشنبه 17 آذر 1398
خبر - گزارش پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 98/09/16 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . شنبه 16 آذر 1398
خبر - مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/08/11 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. يکشنبه 12 آبان 1398
خبر - گزارش پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 98/08/11 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . شنبه 11 آبان 1398
خبر - مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/06/09 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. يکشنبه 10 شهريور 1398
خبر - گزارش پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 98/06/09 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . شنبه 9 شهريور 1398
خبر - مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/04/26 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. پنجشنه 27 تير 1398
خبر - گزارش پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 98/04/26 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . چهارشنبه 26 تير 1398
خبر - مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/04/15 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. يکشنبه 16 تير 1398
خبر - گزارش پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 98/04/15 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . شنبه 15 تير 1398
خبر - مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/03/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. شنبه 25 خرداد 1398
خبر - گزارش پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 98/03/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . جمعه 24 خرداد 1398
 
12345