ورود
کاربران گرامی، برای ورود به نرم افزار شورای گفتگو کلیک نمائید.

در صورتی که قبلاً ثبت نام نکرده اید، روی دکمه زیر کلیک نمائید.
نظرسنجیآمار بازدید
امروز :2
دیروز : 2
ماه : 194
سال جاری : 613
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 3
کل : 3764
آمار کلی موانع
تعداد ثبت شده: 7
در دست بررسی: 7
مصوب : 0
رد شده : 0
اجرا شده : 0
خبر - مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/12/16 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. شنبه 18 اسفند 1397
خبر - گزارش و مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 97/12/16 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . پنجشنه 16 اسفند 1397
خبر - مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/10/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. يکشنبه 23 دي 1397
خبر - گزارش و مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 97/10/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . شنبه 22 دي 1397
خبر - مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/08/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. چهارشنبه 30 آبان 1397
خبر - گزارش و مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 97/08/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . سه شنبه 29 آبان 1397
خبر - مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/08/19 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. يکشنبه 20 آبان 1397
خبر - گزارش و مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 97/08/19 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . شنبه 19 آبان 1397
خبر - مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/07/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. پنجشنه 26 مهر 1397
خبر - گزارش و مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 97/07/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . چهارشنبه 25 مهر 1397
خبر - مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/07/14 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. شنبه 14 مهر 1397
خبر - گزارش و مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 97/07/14 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . پنجشنه 12 مهر 1397
خبر - مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/06/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید. چهارشنبه 11 مهر 1397
خبر - گزارش و مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 97/06/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید . سه شنبه 10 مهر 1397
 
1234